Dofinansowanie


PROGRAM MÓJ PRĄD 4.0


W przypadku montażu samej mikroinstalacji fotowoltaicznej dopłata wynosi do 4 tys. zł.

W przypadku inwestycji obejmującej inne komponenty, dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej zwiększa się do 5 tys. zł.

Dopłata do magazynu energii elektrycznej wynosi nie więcej niż 7,5 tys.

Dopłata do magazynu ciepła maksymalnie 5 tys. zł.

Do systemu zarządzania energią HEMS/EMS nie więcej niż 3 tys. na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

 

Dofinansowanie na zakupu magazynów energii elektrycznej i ciepła oraz systemu zarządzania energią pozwoli Ci na większe zużycie wyprodukowanej przez Ciebie energii elektrycznej w domu, bez wprowadzania jej do sieci. Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii elektrycznej zabezpieczy Cię w przerwach dostawy prądu z sieci. Sama instalacja fotowoltaiczna nie wystarczy, aby korzystać z prądu w czasie awarii zasilania z sieci, skorzystaj z rozbudowanej wersji zasilania awaryjnego.

 

Dzięki uzyskanym dotacjom na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz dodatkowych elementów,

możesz znacznie obniżyć koszty swojej inwestycji.

 

Przy złożeniu wniosku załączyć należy:

 1. fakturę/faktury lub paragony imienne za zakup/montaż/transport mikroinstalacji fotowoltaicznej lub dodatkowych elementów
 2. dokument potwierdzający opłacenie w całości faktury lub paragonów imiennych za zakup/montaż/transport mikroinstalacji fotowoltaicznej lub dodatkowych elementów
 3. zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z podaniem numeru Punktu Poboru Energii
  (PPE), potwierdzone przez ww. Operatora
 4. protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie
  Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych
  elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system
  zarządzania energią HEMS/ EMS) - jeśli dotyczy
 5. dokument, potwierdzający rozliczanie się za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na
  zasadach systemu tzw. net-billing, podpisany przez Wnioskodawcę lub Pełnomocnika lub przedstawiciela Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Należy pamiętać, że

 • Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

 • Pro Elektrotechnik sp. z o.o.
  ul. Oleśnicka 18B

  56-500 Syców

  NIP: 9112036491

  KRS: 0000865298

  SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

  Wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 ZŁ

 • Kontakt

  Biuro
  Tel: +48 71 707 28 51

  +48 571 925 974

  E-mail: biuro@proelektrotechnik.pl

  Godziny pracy
  pon-pt: 08:00-16:00

 • © 2021 Pro Elektrotechnik sp. z o. o.     |     Polityka prywatności