Informacja o fakturach i wymaganych dokumentach

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia współpracy

 1. Aktualna polisa OC.
 2. Zaświadczenie A1.
 3. Zaświadczenie z niemieckiego urzędu skarbowego – Freistellungsbescheinigung.
 4. Świadectwo kwalifikacyjne uprawnień SEP.
 5. Potwierdzenie dokonania zgłoszenia do niemieckiego Urzędu Celnego (Zollamt).
 6. Potwierdzenie przerzucenia obowiązku płatności podatku VAT -  „Reverse Charge-Verfahren“ w branży budowlanej jest zawarta w § 13b ustęp 2 nr. 1 i nr. 4 oraz ustęp 5. UStG. (Obszerne informacje objaśniające szczegóły stosowania tej procedury są przedstawione w niemieckiej Interpretacji podatkowej VAT (Umsatzsteuer-Anwendungserlass - UStAE).)

Jak wystawić fakturę?

 1. Faktury należy wystawiać co dwa tygodnie.

 2. Fakturę należy wystawić za pomocą metody "Odwrotnego obciążenia"
 3. Data wystawienia faktury: pierwszy poniedziałek po okresie, za który jest wystawiana faktura.
 4. Data wykonania usługi: ostatni dzień pracy.
 5. Termin płatności: 14 dni.

6.  Na fakturze należy umieścić informacje:

 • termin w jakim została wykonana usługa, np.

Usługi instalacyjno- elektryczne w dniach 8.02.2021 - 19.02.2021

 • informację o odwróconym podatku:

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (§13b UStG).

Zwracamy uwagę, że zapłata podatku VAT w Niemczech ciąży na zleceniodawcy (§ 13b UStG).

ODWROTNE OBCIĄŻENIE - DO ROZLICZENIA PODATKU VAT ZOBOWIĄZANY JEST NABYWCA.

 • numer umowy na podstawie jakiej została wystawiona faktura, np.:

Usługi elektryczne do projektu ………… Umowa zlecenie nr UZX-2021-P do umowy podwykonawczej nr URP-X-2021-P.

 

Informacje dodatkowe:

 • Przelewy wykonujemy co poniedziałek.
 • Aby skorzystać z opcji wcześniejszej płatności należy udzielić skonta w wysokości 3%, jednocześnie zawierając na fakturze informację o treści „SKONTO 3%”.
 • Faktury do której wystawiono SKONTO należy wystawić korektę pomniejszającą wartość faktury o kwotę SKONTA.

Dokumenty wymagane w czasie trwania współpracy

 1. Wymagamy codziennego uzupełniania Dzienników Pracy w systemie online.
 2. Osoby do tego wyznaczone są zobowiązane do cotygodniowego przesyłania listy godzin podpisanej przez kierownika budowy na adres mailowy: magdalena@proelektrotechnik.pl
 3. Osoby do tego wyznaczone są zobowiązane do uzupełniania list godzin w systemie online.
 • Pro Elektrotechnik sp. z o.o.
  ul. Oleśnicka 18B

  56-500 Syców

  NIP: 9112036491

  KRS: 0000865298

  SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

  Wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 ZŁ

 • Kontakt

  Biuro
  Tel: +48 71 707 28 51

  +48 571 925 974

  E-mail: biuro@proelektrotechnik.pl

  Godziny pracy
  pon-pt: 08:00-16:00

 • © 2021 Pro Elektrotechnik sp. z o. o.     |     Polityka prywatności