Wewnętrzny regulamin obrotu mienia firmowego

Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021.

Adresy i godziny pracy:

 • Biuro główne – Syców ul. Jana Pawła II, 18/3.

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00.

 • Magazyn narzędziowy – parking – Oleśnicka 18b, 56-500 Syców .

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00. Sobota : od 8:00 do 13:00

 

W innych godzinach pracy wydanie / przyjęcie będzie niemożliwe.

 

 • Przyjęcie samochodów i narzędzi dla Pracowników/Zleceniobiorców:

Przyjęcie narzędzi i samochodów odbywa się w czasie pracy magazynu pod adresem . Wyjazd należy tak zaplanować aby zwrócić mienie w godzinach pracy magazynu. W sobotę lub w kolejny dzień roboczy (poniedziałek). Każde przyjęcie mienia firmowego następuje na podstawie protokołu podpisane przez obie strony (Przyjmującego, wydającego). Pracownik / Zleceniobiorca przyjmuje do używania sprzęt/pojazd będący własnością wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.

 

 • Wydanie samochodów i narzędzi dla Pracowników/Zleceniobiorców:

Wydanie narzędzi i samochodów odbywa się w czasie pracy magazynu pod adresem ul.Oleśnicka 18b, 56-500  Syców. Wyjazd należy tak zaplanować aby przyjąć mienie w godzinach pracy magazynu. Aby zachować harmonogram pracy Pracownik/Zleceniobiorca powinien pojawić się maksymalnie w Sobotę do godziny 13:00 pod adresem magazynu i przyjąć na stan samochód, oraz potrzebne narzędzia i materiały do wykonywanego zlecenia.

 

 

Przykłady działania:

Przyjęcie mienia:  Berlin: Ostatnim dniem Pracy przed urlopem jest piątek. Pracownik/Zleceniobiorca po pracy wraca na mieszkanie, pakuje się. Wyjazd następuje w sobotę o 6:00 z Berlina. Pracownik/Zleceniobiorca jest o godzinie 10:00 pod adresem magazynu. Następuje odebranie samochodu, zdanie narzędzi. Jest wystawiany protokół zdawczo - odbiorczy. Pracownik/Zleceniobiorca może wracać do domu na urlop.

 

Wydanie mienia:  Berlin: Pracownik / Zleceniobiorca kończąc urlop w Polsce i powracając do pracy za granice powinien zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt i narzędzia. Wydania sprzętu następuje maksymalnie w sobotę do godziny 13:00 pod adresem magazynu firmy. Przyjęcie samochodu i narzędzi następuje na podstawie podpisanego protokołu zdawczo - odbiorczego. Po odebraniu mienia, Pracownik/Zleceniobiorca powinien wyjechać na zlecenie, tak by dopilnować zaplanowanego harmonogramu pracy i urlopów, by pojawić się w poniedziałek w pracy.

 

UWAGA: Aby zapewnić spokój wszystkim Pracownikom/Zleceniobiorcą należy tak zaplanować podróż aby dotarcie na mieszkanie było nie później niż do godziny 21:00.

 • Pro Elektrotechnik sp. z o.o.
  ul. Oleśnicka 18B

  56-500 Syców

  NIP: 9112036491

  KRS: 0000865298

  SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

  Wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 ZŁ

 • Kontakt

  Biuro
  Tel: +48 71 707 28 51

  +48 571 925 974

  E-mail: biuro@proelektrotechnik.pl

  Godziny pracy
  pon-pt: 08:00-16:00

 • © 2021 Pro Elektrotechnik sp. z o. o.     |     Polityka prywatności